[logo]
Aktualności i komunikaty
2015-05-14
Zakończenie procesu rejestracji kandydatów do szkoły pozaobwodowej (K)

Szanowni Państwo,

Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do szkół podstawowych na terenie Miasta Rybnika został zakończony.
W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej.

W dniu 2 czerwca o godz. 13.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół, które nie są dla kandydatów szkołami obwodowymi. Uczniowie, których rodzice potwierdzili wolę uczęszczania dziecka do szkoły obwodowej, mają tam zagwarantowane miejsce.

W okresie od 2 do 11 czerwca br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych do szkoły poza obwodem będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostało przyjęte.

  Strona 1